Control Boards

AMC 528 V8 работи на 8 спирки и може да управлява до 3 асансьора в група. още ...
AMC 528 V 16 работи на 16 спирки и може да управлява до 3 асансьора в група. още ...
За контролни системи с нисък бюджет имаме комплексно решение от AMC 528 VS още ...
Комплексно решение за високо етажни сгради до 32 спиркиfor и управление на до 6 асансьора в група. още ...
Gamma 51 има уникален IP адрес и може да прави експорт на данни през етернет или интернет. още ...


 
 
Алфалифт
Контрол за вашите асансъори
  • Сигурни и надеждни контролери.
  • Асансъорни компоненти и аксесоари.
  • Проучване и разработка на цялостни асансъорни системи.