Бутони

button

    buttoncyrcle   buttonrectangle


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пласмасова структука
Фиксира се с метричен винт
Ход на механично натискане 0.75mm
Ход на микропрекъсвача 0.35mm
Окабелява се, чрез завинтване на
кабели върху терминалите
Живот от 500 000 операции
Защита от прах и вертикално 
поливане с вода
 Ordercode

 
 
Алфалифт
Контрол за вашите асансъори
  • Сигурни и надеждни контролери.
  • Асансъорни компоненти и аксесоари.
  • Проучване и разработка на цялостни асансъорни системи.