GSM Комуникатори

Комплекти GSM комуникатори за асансьори

 Цените варират от 99.00 лв. до 186.00 лв. в зависимост от модела и конфигурацията.

 

GSML Mini
GSML_mini
 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел има предвидено място за разговорно устройство и бутон за аварийно повикване.
 • Възможност за филтриране на извънаварийните повиквания. Логиката на присъединяване се извършва от асансьорните монтьори на място по наша или тяхна схема.

GSML Optima
GSML_mini
 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел няма предвидено място за разговорно устройство, но има бутон за аварийно повикване, което е задължително и според старите действащи стандарти.
 • Възможност за филтриране на извънаварийните повиквания. Логиката на присъединяване се извършва от асансьорните монтьори на място по наша или тяхна схема.

GSML Maxi
GSML_mini

 

 

 •  Възможност за филтриране на извънаварийните повиквания. Логиката на присъединяване се извършва от асансьорните монтьори на място по наша или тяхна схема.
 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел няма предвидено място за разговорно устройство (което е масовият случай), има бутон за аварийно повикване, който не отговаря на стандарта.
 

GSML Full
GSML_mini
 •  Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел няма предвидено място за разговорно устройство (което е масовият случай), има бутон за аварийно повикване, който не отговаря на стандарта.
 •  редназначен за най-масовите съществуващи асансьорни уредби с управление произволен тип /РЕЛЕЙНО , ЦЕП, RSM табла с контролери SMC и други/. Логиката на присъединяване се извършва посредством модул MNF 48VDC

 

GSM V
GSML_mini

 

 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел няма предвидено място за разговорно устройство, но има бутон за аварийно повикване, което е задължително и според старите действащи стандарти.
 • Предвидено е захранване за аварийно осветление, за асансьорните уредби, където липсва такова, което също е задължително по действащите асансьорни стандарти (в много от съществуващите асансьори монтирането на аварийно осветление вече е изпълнено).

GSM VMax
GSML_mini

 

 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел няма предвидено място за разговорно устройство, но има бутон за аварийно повикване, което е задължително и според старите действащи стандарти.
 • Аварийното осветление е предвидено за LED осветително тяло с мощност до 3W. При необходимост от по-мощно осветително тяло се подменя адаптера към комплекта и оловно-геловия акумулатор. Точната функционалност и комплектация се уточнява конкретно с клиента.

 

КОМПЛЕКТИ С РАЗПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ МЕЖДУ КАБИНА И МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ 

ALGSM Mini
GSML_mini
 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел има предвидено място за разговорно устройство – ALGSM и бутон за аварийно повикване или в шахтата има участъци без обхват.
 • Възможност за филтриране на извънаварийните повиквания. Логиката на присъединяване се извършва от асансьорните монтьори на място по наша или тяхна схема.

ALGSM Optima
GSML_mini
 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел няма предвидено място за разговорно устройство ALGSM, но има бутон за аварийно повикване или в шахтата има участъци без обхват.
 • Възможност за филтриране на извънаварийните повиквания. Логиката на присъединяване се извършва от асансьорните монтьори на място по наша или тяхна схема.
 • Позволява осъществяването на връзка между акустичния модул и GSM комуникатора по дълга линия, акустичния модул се намира в кабината, а GSM комуникатора може да бъде монтиран в машинното помещение или в шахтата на асансьора.

ALGSM Maxi
GSML_mini
 • Прилага се за асансьори, в които на кабинния панел няма предвидено място за разговорно устройство, нито бутон за аварийно повикване или в шахтата има участъци без обхват. .
 • Възможност за филтриране на извънаварийните повиквания. Логиката на присъединяване се извършва от асансьорните монтьори на място по наша или тяхна схема. 
 • Позволява осъществяването на връзка между акустичния модул и GSM комуникатора по дълга линия, акустичния модул се намира в кабината, а GSM комуникатора може да бъде монтиран в машинното помещение или в шахтата на асансьора.

 

 

AlphaLift Remote Lite

Безплатно ANDROID приложение за наблюдение и управление на GSM комуникатори на Алфалифт ООД

ALR_light

 

 

 

Поддържа база данни съдържаща:
Адрес на асансьорната уредба, на която е монтиран комуникатора и телефонен номер за връзка с него.
Име и телефонен номер на отговорника за асансьорната уредба, на която е монтиран комуникатора.
Име и телефонен номер на отговорника за асансьорната уредба от поддържащата фирма.
Свободно поле за допълнителна информация.
 
Позволява:
Директно набиране на гореописаните телефонни номера.
Филтриране на повредите и визуализация на устройствата класифицирани по тип повреда.
Поддържане на резервно копие на базата данни на изнесен сървър.

Дистанционно могат да бъдат задавани управляващи функции касаещи асансьорната уредба.

За да свалите приложението натиснете тук 

 Окомплектовка за GSM комуникатори

GSM-MNF

Модул MNF - 48VDC за логическа обработка на авария при асансьори с управление произволен тип /РЕЛЕЙНО , ЦЕП, RSM табла с контролери SMC и други/. 

ЗАБЕЛЕЖКА*: Модулът обработва сигнали с напрежение 48V/DC. При различни и напрежения на веригите, модула се замества с функционално аналогичен друг такъв.  
GSM-Em
Аварийно захранване с оловен гелов акумулатор 12V/2,2 Ah за аварийно осветление и GSM комуникатор.
GSM-AM1
Акустичен модул за GSM комуникатор с двуцветна диодна индикация без бутон.
 
ЗАБЕЛЕЖКА*: Показания на снимката модул е приложим при разговорни устройства модел GSML! За останалите модели е с илюстративна цел!
GSM-AM2
Акустичен модул за GSM комуникатор с бутон за аварийно повикване с двуцветна индикация.
 
ЗАБЕЛЕЖКА*: Показания на снимката модул е приложим при разговорни устройства модел GSML! За останалите модели е с илюстративна цел!
GSM-AM-3D
3D акустичен модул за GSM комуникатор с бутон за аварийно повикване с двуцветна индикация.
Монтира се на стената на кабината, НЕ ИЗИСКВА ИЗРЯЗВАНЕ НА КАБИНАТА!!!
 
ЗАБЕЛЕЖКА*: Показания на снимката модул е приложим при разговорни устройства модел GSML! За останалите модели е с илюстративна цел!
GSM-Btn
Бутони за аварийно повикване различни видове

Конкретната цена се калкулира съобразно конкретния избран бутон и закупените количества.

Изпълнението на акустичните модули може да се реализира с всеки един от тези бутони.

 

 
 
Alphalift
The elevator control company
 • Reliable and secure lift controllers.
 • Elevator components and accessories.
 • Research and development for elevator systems.